Sửa giày rách

icon

*name* tại *city* vừa mua *product*

*time*